Kännetecken: Gråbrun framvinge med speciell form med mycket rundat framhörn. Diffust ljust vinklat tvärband strax innanför mitten och ibland ett ännu mer diffust från bakhörnet. Korta vita streck från framkanten i ytterfältet. Ljus panna.

Strophedra
weirana

Bokbladsvecklare

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 10-12 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Fagus
Arterna är: Lika
Skillnad: Weirana har en mer rundad framvinge och färre vita streck (6-7) jämfört med germmana (9+). Weirana har i regel ett skönjbart ljust tvärband mitt på vingen vilket germmana saknar.
Kännetecken: Mörkbrun eller brunsvart spetsig framvinge. Vita eller gulaktiga korta streck längs framkanten. Diffusa metalliska streck i ytterfältet. Palper och delar av huvudet ljusa.

Pammene
germmana

Svart eksolvecklare

  Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 10-14 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Crataegus, Prunus domestica, Quercus