Kännetecken: Variabel. Framvingen brunsvart med avlång vit fläck från basen och 2/3 ut motstående triangulära vita fläckar. Ibland mesta av framvingen vit. Huvud orangebrunt. Krage, ögonlock och vingtäckare vita. Mellankropp brunsvart.

Stigmella
trimaculella

Rostgumpsdvärgmal

Alla foton Synonymer ♀/♂
♀+♂
Vingbredd: 5-6 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Populus alba, Populus nigra
Arterna är: Mycket lika
Skillnad: Hanen av trimaculella har orange bakkropp och bakben vilket skiljer den från assimilella som har grå bakkropp och bruna bakben. Assimilella har liten vit fläck vid basen och rund fläck utanför, medan trimaculella istället har en sammanhängande avlång fläck från basen. Assimilella tycks normalt ha vit spets på mellankroppen vilket trimaculella saknar, men oklart om detta är en säker karaktär. Trimaculella har ofta gråbrunt huvud, assimilella orange.
Kännetecken: Framvingen brunsvart med liten vit fläck vid basen, rund fläck strax utanför och 2/3 ut motstående triangulära vita fläckar. Huvud orange. Krage, ögonlock och vingtäckare vita. Mellankropp brunsvart med vit spets.

Stigmella
assimilella

Aspdvärgmal

  Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 5-6 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Populus alba, Populus tremula