Kännetecken: Brunsvarta framvingar med resta blågrå metalliska fjäll som bildar diffusa tvärband. Brungul fläck långt in vid bakkanten, diffust brungult tvärband strax utanför och brungult band längs ytterkanten, bredast vid framkanten.

Spatalistis
bifasciana

Gulbandad bredvecklare

Alla foton
 ©
♀+♂
Vingbredd: 12-17 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Ligustrum vulgare, Vaccinium myrtillus, Vaccinium uliginosum
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Mörka exemplar av conwagana kan påminna lite om bifasciana, men det brungula långt ut är då begränsat till fransarna, medan framhörnet hos bifasciana är tydligt brungult.
Kännetecken: Omisskännelig. Brungula framvingar med varierande mängd diffus brunsvart teckning. Ett antal karakteristiska kvadratiska silverfläckar spridda över vingen. Ljus fläck vid bakkanten långt in på vingen.

Pseudargyrotoza
conwagana

Askbredvecklare

  Synonymer Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 11-24 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Berberis, Fraxinus, Ligustrum, Syringa