Kännetecken: Gråbruna framvingar med mer eller mindre tydligt rödaktigt stråk längs framkanten. Oftast svart streck från vingbasen i bakre halvan. Ofta svart område innanför oval och mellan oval och njurfläck.

Spaelotis
ravida

Större åsjordfly

Alla foton Synonymer
 ©
♀+♂
Vingbredd: 42-50 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Artemisia, Cirsium, Rumex
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Sigma är mindre, har bredare framvingar med mer rundad framkant och stråket längs framkanten är mer kontrasterande ljust medan resten av vingen är mörkare.
Kännetecken: Breda mörkbruna framvingar med röd ton och med kraftigt böjd framkant. Framträdande ljust stråk längs framkanten. Två ljusa hackiga tvärlinjer med mörka kanter. Oval och njurfläck markerade med svarta kanter.

Eugraphe
sigma

Rödkantat jordfly

  Synonymer Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 37-43 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Atriplex, Clematis, Cornus, Salix, Vaccinium