Kännetecken: Stor och bålgetinglik. Fem breda gula band på svart bakkropp, svart mellankropp och huvud med gult band i nacken och gult vid vingfästena. Genomskinliga vingar förutom kort rostbrunt streck från framkanten mitt på.

Sesia
bembeciformis

Bålgetingsglasvinge

Alla foton Synonymer
 ©
♀+♂
Vingbredd: 28-44 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Salix
Arterna är: Lika
Skillnad: Tydligaste skillnaden är på mellankroppen där apiformis har två stora gula skulderfläckar som bembeciformis saknar. Apiformis har också gult huvud, medan bembeciformis har svart huvud och ett gult band i nacken.
Kännetecken: Stor och bålgetinglik. Fem breda gula band på svart bakkropp, stora gula skulderfläckar på svart mellankropp samt gult huvud. Genomskinliga vingar förutom kort rostbrunt streck från framkanten mitt på.

Sesia
apiformis

Poppelglasvinge

♀/♂   Synonymer Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 30-50 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Populus balsamifera, Populus nigra, Populus tremula, Salix caprea