Kännetecken: Mörkgrå framvingar med varierande mängd rödorange och vita fjäll. Vit fläck 2/3 ut och ofta en 1/3 också samt svart stråk som förbinder dessa.

Semioscopis
oculella

Björkvårmal

Alla foton Synonymer
 ©
♀+♂
Vingbredd: 23-34 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Oculella är större och har spetsigare framvinge som inte är ljusare längs inre delen av framkanten.
Kännetecken: Variabel. Brungrå framvingar med ljusgrått stråk längst in och längs inre delen av framkanten. Oftast vit fläck med svart kant 3/5 ut utanför svart V. Palperna uppåtsvängda med segment 3 hälften så långt som segment 2.

Exaeretia
ciniflonella

Björkplattmal

  Synonymer Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 17-25 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Populus, Salix