Kännetecken: Gråvita framvingar med spridda bruna fjäll. Brunt tvärband strax innanför mitten och ett 2/3 ut. Koncentration av bruna fjäll i vingspetsen. Korta bruna palper med ljus spets.

Scythropia
crataegella

Hagtornspinnmal

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 11-15 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Cotoneaster, Crataegus, Malus sylvestris, Prunus, Pyrus communis
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Fundella är betydligt mindre, har inte två så tydliga tvärband utan mer diffus bandning, antennerna är tydligare bandade i mörkt och ljust och första antennsegmentet är utvidgat.
Kännetecken: Vitgrå vingar med ljusbrun vattring som bildar oregelbundna tvärlinjer. Huvud och mellankropp vita. Antennerna har tydliga mörka och ljusa ringar.

Argyresthia
fundella

Silvergransbarrmal

  Synonymer Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 7-10 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Abies alba, Picea