Kännetecken: Svarta framvingar med viss glans och med ett stort antal spridda vita fjäll.

Scythris
inspersella

Svart mjölkefältmal

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 13-15 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Epilobium angustifolium
Arterna är: Mycket lika
Skillnad: Inspersella har fler och vitare ljusa fjäll spridda på framvingen. Slitna exemplar och exemplar som misstänks kunna vara fuscopterella måste samlas in för säker bestämning.
Kännetecken: Gråsvarta framvingar med normalt några gråvita fjäll i inre delen (vecket) och ut mot vingspetsen.

Scythris
fuscopterella

Nordlig fältmal

  Synonymer Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 13-15 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: