Kännetecken: Hela fjärilen mörkbrun. Purpurglans ut mot spetsen. Kan inte bestämmas säkert på utseende.

Scythris
disparella

Svart ängsfältmal

Alla foton Synonymer
 ©
♀+♂
Vingbredd: 12-14 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter:
Arterna är: Mycket lika
Skillnad: Productella är i regel större och har bronsglans på hela framvingen, medan disparella har mattare framvingar men med purpurglans i yttre delen av framvingen. Kända utbredningarna överlappar inte, men kan bero på bristande kunskap.
Kännetecken: Enfärgade mörkbruna framvingar med bronston. Sista segmentet på bakkroppen svartbrunt och de två innanför ljusare gulgrå. Genitalieundersökning nödvändig för säker identifiering.

Scythris
productella

Havstrandsfältmal

♀/♂   Synonymer Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 13-18 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Hippophaë, Origanum vulgare