Kännetecken: Hela fjärilen mörkbrun. Purpurglans ut mot spetsen. Kan inte bestämmas säkert på utseende.

Scythris
disparella

Svart ängsfältmal

Alla foton Synonymer
 ©
♀+♂
Vingbredd: 12-14 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter:
Arterna är: Oskiljaktiga
Skillnad: Disparella är större. Inga andra säkra yttre skillnader. Vid gränsfall i storlek krävs genitalieundersökning och helst annars också för 100% säkerhet.
Kännetecken: Mörkbruna framvingar med purpurglans. Korta framåtriktade palper.

Scythris
laminella

Gråfibblefältmal

  Synonymer Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 8-11 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: