Kännetecken: Svarta eller svartbruna framvingar med oftast ett antal vita fjäll. Långa svarta palper med gråvit inre del.

Scythris
crypta

Ginstfältmal

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 8-9 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Genista
Arterna är: Lika
Skillnad: Crypta är betydligt mindre (och palperna är längre relativt och har tydlig gråvit bas). Värdväxt (ginst) utesluter ofta den mycket sällsynta och lokala crypta.
Kännetecken: Svarta framvingar med viss glans och med ett stort antal spridda vita fjäll.

Scythris
inspersella

Svart mjölkefältmal

  Synonymer Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 13-15 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Epilobium angustifolium