Kännetecken: Framvingen ljusgrå från gråsvarta fjäll med ljus bas och spets. 2 centrala svarta fläckar 1/3 och 1/2 ut och en innanför och bakom dessa. Ibland gulorange pudring i inre delen. Huvud gulvitt med mörkare nacke.

Scrobipalpula
tussilaginis

Hästhovssmåstävmal

Alla foton
 ©
♀+♂
Vingbredd: 12-14 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Tussilago farfara
Arterna är: Mycket lika
Skillnad: Tussilaginis har ett gulvitt huvud med mörkare nacke, medan det hos diffluella är ljusgrått. Tussilaginis har en jämnfärgad ljusgrå framvinge med oftast tydliga svarta fläckar, medan diffluella har mer vit och brunorange pudring.
Kännetecken: Variabel. Framvingen grå med vit och orangebrun pudring. Svarta ofta diffusa fläckar centralt och ibland orangebruna, vita eller svarta längsgående streck. Många svarta fjäll längs ytterkanten.

Scrobipalpula
diffluella

Binkesmåstävmal

♀/♂   Synonymer Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 8-14 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Erigeron acer