Kännetecken: Främre halvan av framvingen gråvit, bakre mörkt brungrå och halvorna delade av mörkt centralt stråk. Varierande antal brunorange streck, speciellt i främre delen. Svarta fläckar centralt och längs ytterkanten.

Scrobipalpula
psilella

Ljuskantad småstävmal

Alla foton
 ©
♀+♂
Vingbredd: 11-13 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Artemisia campestris, Erigeron acer
Arterna är: Lika
Skillnad: Psilella har ljusare främre del av framvingen jämfört med den bakre, medan diffluella har jämn grundfärg.
Kännetecken: Variabel. Framvingen grå med vit och orangebrun pudring. Svarta ofta diffusa fläckar centralt och ibland orangebruna, vita eller svarta längsgående streck. Många svarta fjäll längs ytterkanten.

Scrobipalpula
diffluella

Binkesmåstävmal

♀/♂   Synonymer Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 8-14 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Erigeron acer