Kännetecken: Framvingarna har mörkbruna och svarta fjäll med vit bas och framträdande längsgående orangebruna stråk. Centrala svarta fläckar 2/5 och 3/5 ut och en vid framkanten 1/5 ut. Mycket svart längs ytterkanten. Ljusgrått huvud.

Scrobipalpa
salicorniae

Glasörtssmåstävmal

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 11-15 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Salicornia europaea, Suaeda maritima
Arterna är: Mycket lika
Skillnad: Salicorniae har mer rundade svarta fläckar, medan de är smalare och längsgående hos herbichi.
Kännetecken: Variabel. Gråaktiga framvingar täckta med orangebrun och vit pudring. Svarta fläckar längs framkanten 1/4 och 3/4 ut och en distinkt mitt på vingen 1/3 ut samt svarta fläckar ut mot spetsen. Diffust vitt tvärband långt ut.

Gnorimoschema
herbichi

Grå småstävmal

  Synonymer Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 10-15 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Equisetum palustre