Kännetecken: Omisskännelig. Purpurröda vingar med tre mörka tvärlinjer och ofta en liten mörk diskpunkt på alla vingarna.

Scopula
rubiginata

Rödlätt lövmätare

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 15-20 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Convolvulus, Lotus, Polygonum aviculare, Taraxacum, Thymus, Trifolium
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Exemplar av viridaria med bruna tvärband kan möjligen påminna om rubviginata, men rubiginata har tunna mörka tvärlinjer.
Kännetecken: Olivbruna framvingar med spetsigt hörn. De flesta har röda tvärband i yttre halvan och ofta även rött i inre delen längs framkanten. Hos en del är banden istället brunaktiga. Mestadels dagflygare.

Phytometra
viridaria

Jungfrulinsfly

  Synonymer Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 17-21 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Pedicularis, Polygala vulgaris