Kännetecken: Långsmala gulgrå framvingar. Dubbel inre tvärlinje och den yttre gör djupa bågar vars spetsar bildar båge av prickar. Oftast oval markerad med tydlig svart kant.

Rhyacia
simulans

Gulgrått jordfly

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 34-60 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Rumex
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Simulans har tydligare teckning och speciellt tydlig oval och bågen med svarta prickar som bildas av spetsarna av yttre tvärlinjen är tydliga skillnader.
Kännetecken: Gråbruna till mörkgrå murriga framvingar. Oftast tydlig mörk inre och yttre tvärlinje med ljus kant. Diffus smal njurfläck och diffust mörkt tvärband i mellanfältet. Bakvingarna mörka med ljusa fransar.

Standfussiana
lucernea

Skiffergrått jordfly

  Synonymer Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 36-47 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Arenaria, Campanula, Cerastium, Primula, Saxifraga, Stellaria