Kännetecken: Svartbruna vingar. På framvingarna finns ett yttre oregelbundet band av vanligen 9 vita fläckar och ett inre med 1-2 fläckar i bakre delen, 1 skarp i diskcellen och 2 små framför. Undersidan grönbrun med vit teckning.

Pyrgus
armoricanus

Backvisslare

Alla foton ♀/♂
♀+♂
Vingbredd: 23-27 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Fragaria vesca, Potentilla reptans, Potentilla tabernaemontani
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Backvisslare begränsad till torr mark i sydöstra Skåne och myrvisslare till myrar och mossar i norra halvan av Sverige så ingen egentlig risk för sammanblandning. Backvisslare också betydligt mindre och på undersidan har det yttre breda vita tvärbandet en relativt jämn inre begränsning, medan det hos myrvisslare går in som en vit kil i övre delen.
Kännetecken: Svartbruna vingar. På framvingarna finns ett yttre oregelbundet band av vanligen 9 vita fläckar och ett inre med 1-2 fläckar i bakre delen, 1 i diskcellen och 2 små framför. Undersidan grönbrun med vit teckning.

Pyrgus
centaureae

Myrvisslare

  Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 26-32 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Fragaria, Potentilla, Rubus chamaemorus