Kännetecken: Svartbruna vingar. På framvingarna finns ett yttre oregelbundet band av vanligen 9 vita fläckar och ett inre med 3 diffusa fläckar i bakre delen, 1 skarp i diskcellen och 2 små framför. Undersidan grönbrun med vit teckning. Fjällart.

Pyrgus
andromedae

Blomvisslare

Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 27-29 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alchemilla, Malva, Potentilla
Arterna är: Mycket lika
Skillnad: Blomvisslare bara känd från norra fjällen och lever på hög höjd. Myrvisslare lever på mossar och myrar och kan nå över trädgränsen. Ovansida: Myrvisslare har ett band av tydliga vita fläckar som kan bilda ett sick-sackmönster i yttre delen av bakvingen, medan blomvisslare bara har mycket diffusa ljusa fläckar på bakvingarna. På framvingarna har blomvisslare normalt 3 (diffusa) vita fläckar i bakre delen av det inre bandet, medan myrvisslare normalt har 1-2 (tydligare) vita fläckar. Undersida: Mycket lika utan riktigt säkra skiljetecken.
Kännetecken: Svartbruna vingar. På framvingarna finns ett yttre oregelbundet band av vanligen 9 vita fläckar och ett inre med 1-2 fläckar i bakre delen, 1 i diskcellen och 2 små framför. Undersidan grönbrun med vit teckning.

Pyrgus
centaureae

Myrvisslare

  Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 26-32 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Fragaria, Potentilla, Rubus chamaemorus