Kännetecken: Svartbruna vingar. På framvingarna finns ett yttre oregelbundet band av vanligen 9 vita fläckar och ett inre med 3 diffusa fläckar i bakre delen, 1 skarp i diskcellen och 2 små framför. Undersidan grönbrun med vit teckning. Fjällart.

Pyrgus
andromedae

Blomvisslare

Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 27-29 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alchemilla, Malva, Potentilla
Arterna är: Mycket lika
Skillnad: Blomvisslare bara känd från norra fjällen och lever på hög höjd. Kattunvisslare är närmast känd från fjällen i södra Norge där de kan nå hög höjd. Ovansida: Mycket lika, blomvisslare har normalt 3 (diffusa) vita fläckar i bakre delen av det inre bandet, medan kattunvisslare normalt har 1-2 (tydligare) vita fläckar. Undersida: Hos kattunvisslare har det yttre breda vita tvärbandet en relativt jämn inre begränsning, medan det hos blomvisslare går in som en vit kil i övre delen.
Kännetecken: Svartbruna vingar. På framvingarna finns ett yttre oregelbundet band av vanligen 9 vita fläckar och ett inre med 1-2 fläckar i bakre delen, 1 skarp i diskcellen och 2 små framför. Undersidan grönbrun med vit teckning.

Pyrgus
alveus

Kattunvisslare

♀/♂   Synonymer Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 26-29 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Fragaria vesca, Helianthemum, Potentilla, Rubus