Kännetecken: Alla vingar uppdelade i sex fjäderlika flikar som hos en solfjäder. Framvingarna gulbruna med två mörkbruna tvärband med ljus kant som fortsätter också på bakvingarna. Det yttre tvärbandet på framvingarna är jämnmörkt.

Pterotopteryx
dodecadactyla

Tryfjädermott

Alla foton Synonymer
 ©
♀+♂
Vingbredd: 11-14 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Lonicera
Arterna är: Mycket lika
Skillnad: Dodecadactyla är i snitt mindre och har tydligare tvärband på bakvingarna, speciellt är det yttre tvärbandet tydligare. Det yttre tvärbandet på framvingen är hos hexadactyla bredast och mörkast på fjäder 3-4 och i princip osynligt redan på fjäder 5, medan det hos dodecadactyla är jämnmörkt och tydligt också på fjäder 5. Ändsegmentet på labialpalperna är mycket längre hos hexadactyla (lika långt eller längre än mittsegmentet), medan det hos dodecadactyla är kortare och nästan dolt i en fjälltofs. Den mörka fläcken vid framkanten mellan de två mörka tvärbanden är mindre hos dodecadactyla.
Kännetecken: Alla vingar uppdelade i sex fjäderlika flikar som hos en solfjäder. Framvingarna gulbruna med två oregelbundna mörkbruna tvärband med ljus kant. Det yttre tvärbandet är mörkast och bredast på fjäder 3-4 och saknas i princip på fjäder 5.

Alucita
hexadactyla

Kaprifolfjädermott

  Synonymer Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 13-16 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Lonicera