Kännetecken: Hanen har blå vingar med smalt svart sömfält och på bakvingarna svarta fläckar. Honan bruna med blå pudring och orange halvmånar på bakvingarna. Bakvingens undersida grå med orange tvärband innanför blå och svarta ögonfläckar.

Plebejus
idas

Hedblåvinge

Alla foton Synonymer ♀/♂
♀+♂
Vingbredd: 21-30 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Anthyllis, Calluna vulgaris, Cymbalaria muralis, Cytisus, Genista, Lotus corniculatus, Melilotus, Trifolium, Vaccinium uliginosum
Arterna är: Lika
Skillnad: Ovansida: Hanen av puktörneblåvinge har smalare svart sömfält. De orange fläckarna på bakvingarna är hos honan av hedblåvinge smalare och mer bågformade. Undersida: Puktörneblåvinge saknar blå fjäll i de mörka fläckarna längst ut och har en vit kil från ytterkanten mitt på vingen, medan hedblåvinge istället är jämnt vit innanför de orange fläckarna.
Kännetecken: Hanen har blå vingar med mycket smalt svart sömfält, honan har bruna eller blå med bredare svart kant och orange halvmånar på bakvingarna. Undersidan gråbrun med orange kantmånar och 1-3 prickar innanför smal diskfläck.

Polyommatus
icarus

Puktörneblåvinge

♀/♂   Synonymer Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 21-33 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Anthyllis, Astragalus, Galega, Genista, Lotus corniculatus, Medicago, Melilotus, Onobrychis, Ononis, Trifolium, Vicia