Kännetecken: Hanen har blå vingar med smalt svart sömfält. Honan har bredare sömfält på framvingarna och orange halvmånar på bakvingarna. Bakvingens undersida grå med orange tvärband innanför blå och svarta ögonfläckar.

Plebejus
argyrognomon

Kronärtsblåvinge

Alla foton Synonymer ♀/♂
♀+♂
Vingbredd: 28-34 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Astragalus glycyphyllos, Melilotus, Trifolium
Arterna är: Mycket lika
Skillnad: Hedblåvinge är i regel betydligt mindre. Ovansida: Hanen av kronärtsblåvinge saknar i regel tydliga svarta fläckar längs ytterkanten på bakvingen. Honorna har inga säkra skiljetecken. Undersida: Kronärtsblåvinge har i regel inte lika stora svarta fläckar inklusive de svarta halvmånarna som utgör inre begränsning av orange bandet. Kronärtsblåvinge har mycket begränsad utbredning i Sverige.
Kännetecken: Hanen har blå vingar med smalt svart sömfält och på bakvingarna svarta fläckar. Honan bruna med blå pudring och orange halvmånar på bakvingarna. Bakvingens undersida grå med orange tvärband innanför blå och svarta ögonfläckar.

Plebejus
idas

Hedblåvinge

♀/♂   Synonymer Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 21-30 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Anthyllis, Calluna vulgaris, Cymbalaria muralis, Cytisus, Genista, Lotus corniculatus, Melilotus, Trifolium, Vaccinium uliginosum