Kännetecken: Hanen har blå vingar med smalt svart sömfält. Honan har bredare sömfält på framvingarna och orange halvmånar på bakvingarna. Bakvingens undersida grå med orange tvärband innanför blå och svarta ögonfläckar.

Plebejus
argyrognomon

Kronärtsblåvinge

Alla foton Synonymer ♀/♂
♀+♂
Vingbredd: 28-34 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Astragalus glycyphyllos, Melilotus, Trifolium
Arterna är: Lika
Skillnad: Ljungblåvinge är betydligt mindre och har en krökt tagg vid framskenbenets spets vilket kronärtsblåvinge saknar. Ovansida: Hanen av kronärtsblåvinge saknar i regel tydliga svarta fläckar längs ytterkanten på bakvingen. Honorna har ljungblåvinge är bruna. Undersida: Kronärtsblåvinge har i regel inte lika stora svarta fläckar inklusive de svarta halvmånarna som utgör inre begränsning av orange bandet. Kronärtsblåvinge har mycket begränsad utbredning i Sverige.
Kännetecken: Hanen har blå vingar med brett svart sömfält och på bakvingarna svarta fläckar. Honan bruna med varierande antal orange halvmånar på bakvingarna. Bakvingens undersida grå med orange tvärband innanför blå och svarta ögonfläckar.

Plebejus
argus

Ljungblåvinge

♀/♂   Synonymer Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 23-27 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Astragalus, Calluna, Cymbalaria muralis, Cytisus, Galega, Genista, Helianthemum, Hippocrepis, Lotus, Medicago, Ononis, Trifolium, Ulex, Vaccinium uliginosum