Kännetecken: Gråbruna framvingar med brett vitt stråk i främre halvan. Tre svarta streck bildar ett brutet tvärband 1/3 ut, med det mittre längst ut. Två svarta diskpunkter 3/4 ut. Diffust ljust streck långt ut med mörk inre begränsning.

Phycitodes
saxicola

Vinkelkorgmott

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 12-20 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Anthemis, Senecio jacobaea
Arterna är: Oskiljaktiga
Skillnad: Omöjliga att säkert skilja från foto. Nimbella i snitt större. Vingribba M2 är svag eller saknas hos nimbella, medan den är tydlig hos saxicola. Tydliga skillnader i genitalierna.
Kännetecken: Gråbruna framvingar med brett vitt stråk i främre halvan. Tre svarta streck bildar ett brutet tvärband 1/3 ut, med det mittre längst ut och främre längst in. Två svarta diskpunkter 3/4 ut. Diffust ljust streck långt ut med mörk begränsning.

Homoeosoma
nimbellum

Grått korgmott

  Synonymer Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 16-23 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: