Kännetecken: Variabel. Rödbruna eller orangebruna framvingar med flera vita tvärlinjer som ofta har blygrå centrumlinje. Karakteristisk stor vit fläck strax utanför mitten på framvingen.

Phiaris
schulziana

Ljungbrokvecklare

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 14-25 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Calluna, Vaccinium uliginosum
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Schulziana har smalare, fler och vitare tvärband och har en tydlig stor vit fläck ungefär mitt på vingen.
Kännetecken: Lite variabel. Gulbruna framvingar med två ljusare grågula tvärband och grågul ytterkant som alla kantas av blyglänsande linjer. Inre tvärbandet 1/3 ut och rakt, yttre 2/3 ut vid framkanten och riktat mot bakhörnet.

Phiaris
metallicana

Metallbrokvecklare

  Synonymer Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 16-23 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Vaccinium myrtillus, Vaccinium uliginosum, Vaccinium vitis