Kännetecken: Blå vingar med gråsvart framkant och ytterkant. Stora svarta fläckar i framvingens mitt. Undersidan grå med många vitkantade svarta prickar i inre delen och två rader mindre prickar längs ytterkanten. Blå pudring på bakvingens bas.

Phengaris
arion

Svartfläckig blåvinge

Alla foton Synonymer ♀/♂
 ©
♀+♂
Vingbredd: 33-42 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Origanum vulgare, Thymus serpyllum
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Fetörtsblåvinge har svarta fläckar i vingfransarna. Ovansida: Svartfläckig blåvinge har fler svarta fläckar i inre delen av framvingen och båda vingarna har bred och diffus svart bård, medan fetörtsblåvinge har runda svarta prickar längs ytterkanterna. Undersida: Helt annorlunda. Fetörtsblåvinge har stora svarta fläckar och ett orange band av fläckar.
Kännetecken: Blåpudrade mörka vingar med svarta prickar längs ytterkanten och bred svart diskfläck på framvingen. Fransarna svartfläckiga. Undersidan har rundade stora svarta fläckar och på bakvingen finns orange tvärband med taggig yttre kant. Lokal.

Scolitantides
orion

Fetörtsblåvinge

  Synonymer Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 25-32 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Sedum