Kännetecken: Hanen har blå vingar med diffus gråsvart ytterkant. Honan har brunsvarta vingar med mycket blå pudring. Undersidan grå med svarta prickar i inre delen och rad diffusa prickar längs ytterkanten. Lite blå pudring på bakvingens bas.

Phengaris
alcon

Alkonblåvinge

Alla foton Synonymer ♀/♂
♀+♂
Vingbredd: 30-36 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Gentiana pneumonanthe
Arterna är: Lika
Skillnad: Svartfläckig blåvinge är större och flyger i torra sandiga miljöer, medan alkonblåvinge flyger på fuktiga hedar och vid kärr. Ovansida: Svartfläckig blåvinge har i regel tydligare svarta fläckar på framvingarna. Undersida: Svartfläckig blåvinge har mer blå pudring på bakvingarna, har svarta prickar innanför diskfläcken på framvingarna, större prickar i inre delen och två fulla rader av prickar längs ytterkanten.
Kännetecken: Blå vingar med gråsvart framkant och ytterkant. Stora svarta fläckar i framvingens mitt. Undersidan grå med många vitkantade svarta prickar i inre delen och två rader mindre prickar längs ytterkanten. Blå pudring på bakvingens bas.

Phengaris
arion

Svartfläckig blåvinge

♀/♂   Synonymer Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 33-42 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Origanum vulgare, Thymus serpyllum