Kännetecken: Framvingar bruna, korta och breda med mycket rak ytterkant och med 5 svarta punkter som bildar en spets mitt på vingen. Minsta lavspinnaren.

Pelosia
obtusa

Vasslavspinnare

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 20-33 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Phragmites
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Obtusa är i snitt mindre, brunare och med bredare framvingar med rak ytterkant. Dessutom bildar de svarta punkterna en spets istället för två olika rader.
Kännetecken: Ljusgrå framvingar med diffus ljus framkant i inre halvan och 5-6 punkter i två rader mitt på vingen från fram- respektive bakkant..

Pelosia
muscerda

Punktlavspinnare

♀/♂   Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 24-34 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: