Kännetecken: Brungrå framvingar med stor vit fläck vid bakhörnet, en lite mindre vit eller grå fläck mitt på bakkanten och en smalare i samma nyans vid bakkanten långt in på vingen. Fyra dubbla ljusa hakar från framkanten i ytterdelen.

Pelochrista
mollitana

Krisslerotvecklare

Alla foton Synonymer ♀/♂
♀+♂
Vingbredd: 11-16 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Inula
Arterna är: Lika
Skillnad: Mollitana har en ljus fläck vid bakkanten centralt medan nemorivaga har ett vinklat grått tvärband ända fram till framkanten. Nemorivaga har ett tydligt svart kantband längs ytterkanten vilket mollitana saknar. Fyndplatsens miljö borde dessutom ge en klar indikation vilken det är.
Kännetecken: Gråbruna framvingar. Grå tvärband 1/3 ut och från bakhörnet mot 2/3 ut. Båda banden vinklas inåt mot framkanten. Orangebruna streck från ytterkanten till framkanten och fläck vid hörnet i samma nyans.

Epinotia
nemorivaga

Mjölonminerarvecklare

  Synonymer Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 10-13 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Arctostaphylos uva