Kännetecken: Fräscha exemplar är gröna. Tvärlinjerna är inte kontinuerliga utan består av svarta punkter. Svart band runt bakkroppen. Yttre tvärlinjen på framvingens undersida är rundad.

Pasiphila
debiliata

Blåbärsmalmätare

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 17-20 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Vaccinium myrtillus, Vaccinium uliginosum
Arterna är: Mycket lika
Skillnad: Debiliata är mindre skarpt tecknad med tvärlinjerna bestående av svarta punkter. Yttre begränsningen på rectangulatas mittfält har tydligt dubbelhack. Yttre tvärlinjen på framvingens undersida är rundad hos debiliata men har en skarp krök hos rectangulata.
Kännetecken: Mycket variabel. Fräscha exemplar i regel starkt gröna med skarpa teckningar. Svart band runt bakkroppen. Yttre begränsningen på mittfältet har tydligt dubbelhack. Yttre tvärlinjen på framvingens undersida har en skarp krök.

Pasiphila
rectangulata

Grön malmätare

  Synonymer Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 15-21 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Amelanchier, Crataegus, Malus, Prunus padus, Prunus spinosa, Pyrus, Salix