Kännetecken: Brunsvart teckning på stråfärgad vinge som ibland har antydan till grön nyans. Stor ljus fläck centralt nära ytterkanten avgörande tecken.

Parectropis
similaria

Grågul lavmätare

Alla foton Synonymer ♀/♂
 ©
♀+♂
Vingbredd: 30-35 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Acer, Alnus, Betula, Corylus avellana, Fagus, Quercus, Tilia, Vaccinium
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Punctulata har renare teckning med i regel tydligare och mer parallella tvärlinjer och saknar den vita fläcken nära ytterkanten och flyger lite tidigare
Kännetecken: Vitgrå vingar med 4 svarta fläckar vid framvingens framkant som fortsätter som otydliga oregelbundna men i stort sett parallella tvärlinjer.

Aethalura
punctulata

Allavmätare

  Synonymer Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 24-35 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alnus glutinosa, Betula, Salix