Kännetecken: Svartvita framvingar med konstant mönster. Mest iögonenfallande är vitt område vid framkanten strax innanför mitten med rund svart fläck mitt i. Vit mellankropp med 4 svarta fläckar där bak, 2 på varje sida och 4 fram.

Panthea
coenobita

Munkfly

Alla foton ♀/♂
♀+♂
Vingbredd: 41-57 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Abies, Larix, Picea abies, Pinus sylvestris
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Coenobita har mycket mer svart teckning och där coenobita har en tydlig stor svart prick har ludifica en ellips med svart kant och vitt centrum.
Kännetecken: Vita framvingar som ibland har grågrön ton. Flera hackiga svarta tvärlinjer. Oval i form av svart ellips. Fransarna svartvitrandiga på alla vingar. Vit mellankropp med svarta fläckar. En observation från 1865 i Sverige.

Trichosea
ludifica

Gäck

  Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 37-45 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Crataegus, Malus domestica, Quercus, Salix, Sorbus aucuparia