Kännetecken: Orangebruna framvingar med diffus ljusare brungul fläck vid bakkanten drygt halvvägs ut. Korta ljusa streck längs hela framkanten. Svart pudring i ytterfältet, svarta streck i bakre delen av ytterfältet och rundad svart fläck vid framhörnet.

Pammene
aurita

Guldsolvecklare

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 14-15 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Acer pseudoplatanus
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Aurita har bredare framvingar med en diffus men i regel tydlig ljusare fläck vid bakkanten, medan strigana saknar ljusare fläck och längsgående grå strimmor. Aurita har bredare streck från framkanten som inte är lika tydligt i par och som går längre in på framvingen och i regel en tydlig svart fläck vid framhörnet och ytterligare svart pudring i ytterfältet.
Kännetecken: Gulbruna och rödbruna framvingar med diffusa grå längsgående strimmor. Gulvita streck från framkanten i yttre halvan. Svarta streck mellan silver i bakre delen av ytterfältet.

Lathronympha
strigana

Johannesörtsvecklare

  Synonymer Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 11-18 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Hypericum perforatum, Lotus corniculatus