Kännetecken: Hane: Gråbrun framvinge med glesa hårlika fjäll. Kroppen med långa gråbruna hår. Antenn med långa kamtänder. Hona: Masklik, 16-20 mm, tillbakabildade ben och antenner, kroppen gulaktig.

Pachythelia
villosella

Raggsäckspinnare

Alla foton Synonymer ♀/♂
 ©
♀+♂
Vingbredd: 22-28 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Calluna vulgaris, Salix
Arterna är: Lika
Skillnad: Hane: Villosella är större och har gråbruna vingar och kroppshår, medan atra är svart. Hona: Villosella är långre (16-20 mm jämfört med 9-12 mm). Säck: Villosellas är längre (minst 30 mm jämfört med högst 22 mm) och har grövre fragment.
Kännetecken: Hane: Svartgrå framvinge med glesa hårlika fjäll, tätare längs fram- och ytterkant. Kroppen med långa svarta hår. Antenn med långa kamtänder. Hona: Masklik, 9-12 mm, tillbakabildade ben och antenner, kroppen gulaktig.

Acanthopsyche
atra

Ljungsäckspinnare

♀/♂   Synonymer Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 16-19 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Calluna vulgaris, Poaceae