Kännetecken: Grå vinge med rundat hörn. Stor oval och njurfläck med ljus kant. Ofta diffust mörkt tvärband mitt på vingen. Ljus tvärlinje långt ut som ofta har bruna eller svarta märken inåt. Hanen har kraftigare kamtandade antenner än liknande arter.

Orthosia
populeti

Aspsälgfly

Alla foton Synonymer ♀/♂
♀+♂
Vingbredd: 34-40 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Populus tremula
Arterna är: Lika
Skillnad: Populeti har mer rundad vinge och oftast svarta fläckar på yttre ljusa tvärlinjen medan opima har en brun linje innanför yttre ljusa tvärlinjen. Det bruna bandet går hos opima mellan oval och njurfläck som båda är ljusa, medan det hos populeti normalt går genom njurfläcken som är mörk. Hanen hos populeti har kraftigt kamtandade antenner.
Kännetecken: Variabel färg. Rak framkant på bred framvinge med spetsigt hörn. Normalt ett mörkt band tvärsöver mitten på vingen. Ljus tvärlinje långt ut på vingen med mörk begränsning inåt.

Orthosia
opima

Brunbandat sälgfly

♀/♂   Synonymer Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 34-40 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alnus, Betula, Calluna, Quercus, Salix, Trifolium, Vaccinium