Kännetecken: Grå vinge med rundat hörn. Stor oval och njurfläck med ljus kant. Ofta diffust mörkt tvärband mitt på vingen. Ljus tvärlinje långt ut som ofta har bruna eller svarta märken inåt. Hanen har kraftigare kamtandade antenner än liknande arter.

Orthosia
populeti

Aspsälgfly

Alla foton Synonymer ♀/♂
♀+♂
Vingbredd: 34-40 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Populus tremula
Arterna är: Lika
Skillnad: Oftast har populeti svarta eller bruna fläckar längs hela den ljusa yttre tvärlinjen, men en del exemplar har precis som munda två dominerande fläckar mitt på. Munda är brun med böjd framkant och ganska spetsigt framhörn, medan populeti normalt är grå med rak framkant och ett mer rundat framhörn och ytterkant. Populeti har normalt hela njurfläcken mörk med ljus kant, medan hos munda är oftast njurfläcken mörk bara i bakre delen av njurfläcken. Munda har en diffus mörk triangel vid framkanten precis innanför den ljusa tvärlinjen. Hanen av populeti har längre tänder på antennen jämfört med hanen av munda.
Kännetecken: Gulbrun och tydligt krökt framkant på framvingen med två karakteristiska svarta (ibland bruna) punkter precis innanför den yttre svaga tvärlinjen. Hanen har tydligt tandade antenner.

Anorthoa
munda

Svartprickigt sälgfly

♀/♂   Synonymer Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 37-45 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Carpinus, Fagus, Populus, Prunus, Quercus, Salix, Tilia, Ulmus