Kännetecken: Brungula framvingar med mörkare stråk från framkanten 1/3 och 2/3 ut med brunsvart fläck längst bak. Mörkt stråk från framhörnet. Långa bakåtriktade palper med 2:a segmentet brunt och gult och det 3:e smalt och gulvitt.

Orophia
ferrugella

Blåklockepraktmal

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 13-15 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Campanula persicifolia, Campanula rotundifolia
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Lappella har smalare framvingar och mörkt stråk längs ytterkanten, medan det från framhörnet viker av inåt hos ferrugella. Lappellas mörka prickar är mer svarta och ligger annorlunda. Ferrugella har ännu längre palper och det yttre segmentet är smalare och rent gulvitt utan mörka fläckar.
Kännetecken: Ej inlagda

Metzneria
lappella

Kardborrekorgmal

  Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 13-20 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Arctium lappa, Arctium tomentosum