Kännetecken: Hanen har gråbruna framvingar med mörkare tvärband som varierar i styrka. Bakvingarna vita med distinkt mörkt tvärband på undersidan. Honan har vingstumpar med tydligt tvärband och som räcker till halva bakkroppen.

Operophtera
fagata

Större frostfjäril

Alla foton Synonymer ♀/♂
♀+♂
Vingbredd: 7-40 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Fagus, Tilia
Arterna är: Mycket lika
Skillnad: Hane: Brumata är mindre, brunfärgad (fagata silvrig) och har rundare framvingar. Undersidan på bakvingarna i regel ljust gråbrun med diffust mörkare tvärband hos brumata, medan den hos fagata är vit med tydligare mörkt tvärband. Ofta krävs genitalieundersökning för säker artbestämning. Hona: Fagata har längre vingstumpar som räcker minst till halva bakkroppen.
Kännetecken: Hanen har bruna framvingar med mörkare tvärband som varierar i styrka. Bakvingarna ljust gråbruna på undersidan. Honan har mycket korta vingstumpar som inte räcker till halva bakkroppen.

Operophtera
brumata

Mindre frostfjäril

♀/♂   Synonymer Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 6-31 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Acer, Betula, Calluna, Carpinus, Corylus avellana, Cotoneaster, Crataegus, Fraxinus, Malus, Populus, Prunus, Pyrus, Quercus, Rhamnus, Ribes, Rosa, Rubus, Salix, Sorbus, Tilia, Ulmus