Kännetecken: Framvingar grå till rödbruna med mörk pudring, delade 2/3 ut. Vit fläck vid delningens bas. Innanför denna finns ganska diffus mörk kil och längs framkanten intill denna finns lång mörk fläck.

Oidaematophorus
lithodactylus

Grått krisslefjädermott

Alla foton Synonymer
 ©
♀+♂
Vingbredd: 26-29 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter:
Arterna är: Mycket lika
Skillnad: Lithodactylus har ljusa bakben med bruna fläckar, vafradactylus enfärgat bruna. Lithodactylus är mer grå och har skarpare teckning men en ljus fläck vid inskärningens bas som vafradactylus saknar.
Kännetecken: Framvingar gråbruna med mörk pudring, delade 2/3 ut. Innanför delningens bas finns ganska diffus lång mörk kil som hänger samman med mörk fläck vid framkanten intill delningens bas.

Oidaematophorus
vafradactylus

Brunt krisslefjädermott

  Synonymer Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 23-24 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: