Kännetecken: Framvingar grå till rödbruna med mörk pudring, delade 2/3 ut. Vit fläck vid delningens bas. Innanför denna finns ganska diffus mörk kil och längs framkanten intill denna finns lång mörk fläck.

Oidaematophorus
lithodactylus

Grått krisslefjädermott

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 26-29 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter:
Arterna är: Lika
Skillnad: Helt olika utbredningsområden. Rogenhofer i fjällskog, lithodactylus i södra och mellersta Sverige. Rogenhoferi är större och har skarpare teckning.
Kännetecken: Framvingar gråvita med brun och svart teckning, delade 2/3 ut. Vit fläck vid delningens bas. Innanför denna finns ganska diffus mörk kil som hänger samman med lång mörk fläck längs framkanten vid delningens bas.

Oidaematophorus
rogenhoferi

Gråbinkefjädermott

  Synonymer Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 30-32 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Erigeron acer