Kännetecken: Två genetiskt betingade färgformer. Vanligast är den bruna formen som har brungrå framvingar med svart pudring, ljusare mittparti, två vågiga tvärlinjer och brun diskfläck med ljus kant. Andra formen är ljusare.

Notodonta
tritophus

Poppeltandvinge

Alla foton Synonymer ♀/♂
♀+♂
Vingbredd: 40-55 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Populus tremula, Salix
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Tritophus har avlång ljus diskfläck medan ziczac har karakteristisk mörk skärformad diskfläck.
Kännetecken: Mörkt fält utanför ljust fält nära framkanten avdelat med svart månskära. Bakre halvan av framvingen gulbrun.

Notodonta
ziczac

Piltandvinge

♀/♂   Synonymer Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 33-48 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Populus tremula, Salix