Kännetecken: Enfärgat mörkgrå framvingar med mörka ljuskantade vågiga tvärlinjer och ljuskantad avlång diskfläck.

Notodonta
torva

Asptandvinge

Alla foton ♀/♂
♀+♂
Vingbredd: 40-50 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Populus tremula, Salix
Arterna är: Lika
Skillnad: Anceps har mer långsmala vingar med mer orolig teckning med korta svarta längsgående streck långt ut på vingen.
Kännetecken: Framvingen långsmal och mörkgrå med spridda gulaktiga fjäll och tre-fyra diffusa tvärlinjer. Smal utdragen diskfläck med ljus kant. Ut mot ytterkanten finns mörka längsgående pilfläckar.

Peridea
anceps

Ektandvinge

♀/♂   Synonymer Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 50-68 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Fagus, Quercus