Kännetecken: Enfärgat mörkgrå framvingar med mörka ljuskantade vågiga tvärlinjer och ljuskantad avlång diskfläck.

Notodonta
torva

Asptandvinge

Alla foton ♀/♂
♀+♂
Vingbredd: 40-50 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Populus tremula, Salix
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Torva är större med mer långsmala framvingar. Mellanfältet hos crenata är ljusare och brunaktigt, speciellt i bakre halvan. Torva har en avlång diskfläck med ljus kant och mörk kärna, crenata en diffus helt ljus fläck.
Kännetecken: Mörkgrå vingar med ljusare brunaktigt mellanparti som avgränsas av två mörka tvärlinjer med ljus linje som följer hela vägen. Ofta en diffus vit diskfläck.

Gluphisia
crenata

Vecklarspinnare

♀/♂   Synonymer Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 25-39 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Populus tremula, Salix