Kännetecken: Halmfärgade eller bruna framvingar. Svarta halvmånar längs ytterkanten och oftast pilspetsar innanför. Vingribborna vita i yttre delen. Längsgående stråk med mörk pudring. Bakkroppen sticker ofta ut vid vila.

Nonagria
typhae

Kaveldunsfly

Alla foton Synonymer ♀/♂
♀+♂
Vingbredd: 45-52 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Typha angustifolia, Typha latifolia
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Typhae har tydligare tecknad framvinge med ljusa vingribbor. Typhae har mycket längre och trådformiga antenner medan hanen hos castaneae har fjäderlika antenner och honan kortare trådformiga. Bakkroppen sticker ut längre utanför vingarna hos castanea, speciellt hos honan. Hanen av castanae är tydligt mindre än typhae, honan i samma storlek.
Kännetecken: Halmfärgade, rundade och lätt genomskinliga framvingar med diffusa svarta prickar. Typiskt är den långa bakkroppen (speciellt hos honor) som sticker ut klart utanför vingarna vid vila.

Phragmataecia
castaneae

Vassborrare

♀/♂   Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 27-56 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Phragmites australis