Kännetecken: Framvingar olivbruna med ljusare purpurgrått ytterfält. Brun rundad fläck med ljusa prickar långt ut vid framkanten. Huvud och inre delen av framkanten på framvingen grågröna. Bakvingar gula med brett svart utkantsband.

Noctua
janthe

Brunviolett bandfly

Alla foton Synonymer
 ©
♀+♂
Vingbredd: 30-47 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Crataegus, Lamium album, Prunus spinosa, Rumex obtusifolius, Salix
Arterna är: Mycket lika
Skillnad: Det svarta på undersidan av framvingen har en diffus yttre begränsning hos janthina, medan den hos janthe är relativt skarp och sågtandad. Det svarta utkantsbandet på ovansidan av bakvingen fortsätter hos janthina längs framkanten (åtminstone hos honan), medan framkanten innanför det svarta utkantsbandet är rent gul hos janthe.
Kännetecken: Framvingar olivbruna med ljusare purpurgrått ytterfält. Brun rundad fläck med ljusa prickar långt ut vid framkanten. Huvud och inre delen av framkanten på framvingen grågröna. Bakvingar gula med brett svart utkantsband.

Noctua
janthina

Gråviolett bandfly

  Synonymer Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 35-52 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Crataegus, Primula, Rubus, Rumex, Ulmus, Urtica, Viola