Kännetecken: Brungrå till rödbruna relativt breda framvingar. Framkantsfläck brun, bred och diffus. Oval och mörk njurfläck markerade med ljus kant. Gul bakvinge med smalt svart band längst ut och diskfläck i form av svart halvmåne.

Noctua
comes

Leverbrunt bandfly

Alla foton Synonymer
 ©
♀+♂
Vingbredd: 37-49 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Calluna vulgaris, Crataegus, Cytisus, Digitalis, Prunus spinosa, Rubus, Rumex, Salix, Urtica
Arterna är: Lika
Skillnad: Comes har i regel oval och njurfläck tydligt markerade med ljus kant och åtminstone njurfläcken med mörkt inre. Svarta utkantsbandet på bakvingarna bredare och inre begränsningen inte lika rak hos interjecta och diskfläcken mindre och delvis dold i mörk pudring. Comes större.
Kännetecken: Rödbruna eller gulbruna framvingar som är mörkare i ytterdelen. Diffus oval och njurfläck. Två diffusa dubbla mörka tvärlinjer. Gul bakvinge med brett svart band längst ut och liten svart diskfläck.

Noctua
interjecta

Rödbrunt bandfly

  Synonymer Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 31-36 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Crataegus, Filipendula ulmaria, Malva sylvestris, Salix