Kännetecken: Vita framvingar med svart teckning i form av fläck längs framkanten från basen som hänger ihop med bågformad fläck som når vingspetsen, två fläckar i bakre och inre halvan samt mindre fläckar längs ytterkanten. Huvudet vitt.

Nemapogon
picarellus

Skatsvampmal

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 11-19 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter:
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Yildizae har svart vågigt längsgående band från roten i bakre halvan, medan picarellus har två rundade svarta fläckar där. Yildizae har också brun teckning, medan picarellus är rent svartvit.
Kännetecken: Omisskännelig. Vita framvingar med svart längsgående vågigt band från basen till drygt halvvägs och liknande halvvägs ut till vingspetsen som båda har brun kant bakåt. Svarta fläckar runt spetsen. Brunpudrade fransar med vita stråk.

Archinemapogon
yildizae

Björksvampmal

  Synonymer Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 12-23 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: