Kännetecken: Ej inlagda

Monochroa
lutulentella

Älggräsdystermal

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 16-18 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Filipendula ulmaria, Filipendula vulgaris
Arterna är: Mycket lika
Skillnad: Elongella är mindre och har rent vita ringar på antennerna, medan de hos lutulentella är lite mer diffust ljusa.
Kännetecken: Ej inlagda

Monochroa
elongella

Motfläcksdystermal

  Synonymer Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 12-16 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Potentilla anserina