Kännetecken: Rödbruna framvingar med grå tvärband 1/3 och 2/3 ut och grå vinspets. Grupper av resta svarta fjäll i ytterkanten av tvärbanden. Huvud och mellankropp grå med mörkare grå pudring i samma nyanser som tvärbanden.

Mompha
miscella

Solvändebrokmal

Alla foton Synonymer
 ©
♀+♂
Vingbredd: 6-10 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Helianthemum nummularium
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Miscella är mycket mindre och det grå bildar tvärband och är pudrat med mörkare grått.
Kännetecken: Rödbruna framvingar med grå framkant i inre 2/3 som vidgas till fläckar 2 gånger. Vit framkantsfläck 3/4 ut och 2 grupper av resta mörka fjäll 1/2 och 2/3 ut i bakre delen. Grått streck runt spetsen och ett par längsgående svarta streck.

Mompha
idaei

Större mjölkebrokmal

  Synonymer Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 18-22 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: