Kännetecken: Glänsande purpurfärgad vinge med tydlig gul teckning i form av två tvärband och en fläck utanför. Gult huvud.

Micropterix
aureatella

Barrskogskäkmal

Alla foton Synonymer
 ©
♀+♂
Vingbredd: 8-11 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Carex, Vaccinium
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Aureatella har mer purpurfärgade framvingar, det yttre tvärbandet är längre in på framvingen och den ljusa fläcken i ytterdelen av vingen är mycket större än den som bistrigella ibland har.
Kännetecken: Brungrå framvinge med mässingsglans. Två vita tvärband 1/3 och 2/3 ut. Ibland vit fläck utanför yttre tvärbandet. Spetsarna av fransarna vita. Huvudet vitgult.

Phylloporia
bistrigella

Dvärgbladskärare

  Synonymer Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 7-9 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula nana, Betula pendula, Betula pubescens